FAQ

 • How do I change the IP Address of my router? Read Answer
 • How to setup VPN connection? Read Answer
 • Why am I unable to register my device with dlinkddns? Read Answer
 • Hur uppgraderar jag firmwaren på min router? Read Answer
 • Hur kommer jag åt routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Vad betyder de olika lysdioderna på min DI-router? Read Answer
 • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer
 • Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på? Read Answer
 • Hur ändrar jag min routers IP-adress? Read Answer
 • Hur loggar jag in på routern? Read Answer
 • Hur vet jag vilken anslutningstyp jag har? Read Answer
 • Hur återställer jag min enhet tillbaka till fabriksinställningarna? Read Answer
 • Why my DWR-953 router cannot connect to the Internet? Read Answer
 • Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna? Read Answer
 • Hur ändrar jag SSID på min trådlösa router? Read Answer
 • Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag glömmer enhetslösenordet för min mydlink-aktiverade produkt? Read Answer
 • Jag kan inte skapa en trådlös anslutning, eller jag tappar anslutningen. Read Answer
 • Hur ändrar jag routerns trådlösa inställningar med mobil-appen? Read Answer
 • How do I login to my router? Read Answer
 • Vad är DMZ och hur ställer jag det på min DI-router? Read Answer
 • Hur ändrar jag lösenordet för inloggning till min DIR-router? Read Answer
 • How do I change my D-Link Router's password? Read Answer
 • Why don’t I get any Internet access from my new fiber router (DIR series)? Read Answer
 • Hur återställer jag min router i DIR-serien till fabriksstandard från den webbaserade konfigurationen? Read Answer
 • How do I upgrade the firmware on my router? Read Answer
 • How do I back up the router’s configuration to my computer? Read Answer
 • Jag har glömt vilken WPA krypteringsnyckel jag valde när jag installerade min router. Hur kan jag välja en ny nyckel? Read Answer
 • How do I add a mydlink-enabled device to my account if it's currently registered to another account? Read Answer
 • Vad används knappen på sidan av routern till? Read Answer
 • How do I enable remote management on my DIR series router? Read Answer
 • Hur kan jag se vilken firmware version som finns på min router? Read Answer
 • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min router? Read Answer
 • Hur öppnar jag portarna på min DIR-router? Read Answer
 • Fem tips för ett säkrare trådlöst nätverk Read Answer
 • How do I log into my router Read Answer
 • How do I configure port forwarding on my router? Read Answer
 • Hur ställer jag in säkerhet på mitt trådlösa nätverk? Read Answer
 • Hur ser jag vilken publik ip-adress(WAN ip) jag har på min router? Read Answer
 • How do I configure Port Forwarding on my router? Read Answer