Hur ändrar jag standard Gateway via CLI kommando i min switch?

Kommandoraden (CLI) är denna: create iproutedefault <ipaddr>

Rank: 1.5