Hur ändrar jag IP-adressen via CLI kommando i min switch?

Kommandoraden är denna: config ipif Systemipaddress x.x.x.x/x.x.x.x or x.x.x.x/x

Rank: 1.5