Welcome to D‑Link Support

Popular FAQs

  • How many simultaneous users can my Wi-Fi network handle ? Read Answer
  • How do I set an administrator (admin) password on my DCS-942L? Read Answer
  • Hur visar jag vilka webbplatser jag besökt genom mydlink-routern? Read Answer
  • Vad kan jag göra om guiden INTE kan hitta kameran? Read Answer
  • Hur loggar jag in på routern? Read Answer
  • Vad är en accesspunkt? Read Answer
  • Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt? Read Answer
  • Hur hittar jag utsidans (WAN) IP-adress på min router? Read Answer
  • Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på? Read Answer
  • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer

Top Support Videos

Home Monitor HD (DCS-935L) installation guide
Home Monitor 360 (DCS-5010L) installation guide
DSP-W215 installation guide
DCH-S150 installation guide
DCH-M225 installation guide