Dlaczego dioda LED zasilania/stanu nie włącza się, gdy podłączam urządzenie DSP-W215 do zasilania?

Jeśli dioda LED zasilania nie włącza się

  • Upewnij się, że źródło prądu działa prawidłowo. Spróbuj podłączyć do niego innego urządzenie, aby sprawdzić jego działanie.
  • Jeśli gniazdko elektryczne jest obsługiwane za pomocą przełącznika świetlnego, powinien on znajdować się w położeniu włączenia.
  • Wypróbuj inne gniazdko, podłączając do niego urządzenie Smart Plug.
Rank: 1.5