Wsparcie techniczne

FAQ

  • $name Przeczytaj
  • Jak mogę zarejestrować nowe konto mydlink? Przeczytaj
  • Konfiguracja połączenia bezprzewodowego (wi-fi) w routerze DWR-921 Przeczytaj
  • Jak podłączyć komputer do sieci bezprzewodowej routera? Przeczytaj
  • Podczas próby połączenia się z siecią bezprzewodową system Windows pyta o klucz sieciowy, ale nie wiem co to jest. Jak mogę się dowiedzieć? Przeczytaj
  • Opis znaczenia kolorów diod na urządzeniu DWR-932CP Przeczytaj
  • Jak utworzyć nowy profil połączenia 3G/4G DWR-932CP Przeczytaj
  • Konfiguracja połączenia internetowego (3G/4G) w routerze DWR-921 Przeczytaj
  • Jak mogę zresetować kamerę do ustawień domyślnych? Przeczytaj
  • Jak włączyć zdalne zarządzanie w routerze DWR-116? Przeczytaj

Poradniki wideo

Home Monitor HD (DCS-935L) installation guide
Home Monitor 360 (DCS-5010L) installation guide
DSP-W215 installation guide
DCH-S150 installation guide
DCH-M225 installation guide