Najczęściej zadawane pytania

 • What are Virtual Servers? Przeczytaj
 • Oznaczenie LED na modemie DWM-222 NC plus Przeczytaj
 • Podczas próby połączenia się z siecią bezprzewodową system Windows pyta o klucz sieciowy, ale nie wiem co to jest. Jak mogę się dowiedzieć? Przeczytaj
 • What is Firmware? Przeczytaj
 • Jak wyłączyć blokowanie kodem PIN połączenie w modemie DWM 222 Przeczytaj
 • Jak zainstalować modem DWM-222CA NC plus w systemie Windows 10 Przeczytaj
 • I am having problems logging onto my router. I forgot the admin/user password. What can I do? Przeczytaj
 • How do I reset my ADSL Router back to factory default settings? Przeczytaj
 • The status light on my router is flashing what is it indicating? Przeczytaj
 • I cannot connect with a wireless connection but I have excellent signal strength? Przeczytaj
 • How do I secure my wireless network on the DSL-G624T? Przeczytaj
 • How to setup DSL-320B revision Z1 in bridge mode Przeczytaj
 • Does this router support DDNS (dynamic DNS)? Przeczytaj
 • I have an ADSL2 line. Will I be able to connect at full speed with my modem/router? Przeczytaj
 • What is the address of the device? Przeczytaj
 • How can I connect to the Internet while using the built-in Windows VPN client and connected to the PPTP server of my router? Przeczytaj
 • Does the DSL-300T work with the Apple Mac? Przeczytaj
 • How do I reset DSL-G624T to factory default settings? Przeczytaj
 • Does my DSL-604 have a system log? Przeczytaj
 • How do I setup DSL-G624T for ADSL2? Przeczytaj
 • Why isn't my router getting an IP address from the DSL-300T? Przeczytaj
 • How do I setup my ADSL router for Internet Access? Przeczytaj
 • I'm trying to update my firmware from my wireless computer but it never reports success. Przeczytaj
 • When I connect the DSL-320T modem to my hub or switch I can still only get online with one computer. What's wrong? Przeczytaj
 • Can I set my computer to use a static IP address instead of dynamic (automatic)? Przeczytaj
 • How do I set up my DSL-604 so that my Playstation 2 or XBox can host games? Przeczytaj
 • How do I save/load the configuration file of my wireless router? Przeczytaj
 • How do I open ports on my DSL-G624M? Przeczytaj
 • How do I upgrade the firmware on my router? Przeczytaj
 • What is the advantages of a router to a modem? Przeczytaj
 • How do I stop ping to my DSL-G624M WAN connection? Przeczytaj
 • How do I configure a DMZ host on my DSL-G624M? Przeczytaj
 • How do I use the Special Applications feature on my router? Przeczytaj
 • I can browse the web but get an error message when I "send & recieve" from my email software. Why? Przeczytaj
 • How do I configure the Remote Management feature on my DSL-G624M? Przeczytaj
 • I get an Auth Error under PPP Information but I KNOW my username/password are correct.... Przeczytaj
 • I can get online connecting directly to my PC/Mac but not using a NAT Router in between. Why? Przeczytaj
 • My DSL-300T/DSL-320T is not working with Windows Vista. Is it broken? Przeczytaj
 • Can I access the web management of the DSL-320T from a remote (Internet) address? Przeczytaj
 • How do I setup my ADSL Ethernet modem for Internet access? Przeczytaj