Informacje o gwarancji

Po upływie terminu gwarancji D-Link nie zapewnia wsparcia technicznego dla tego produktu.

Rodzaj produktu

Okres gwarancji produktu

Routery i modemy bezprzewodowe zgodne ze standardem IEEE 802.11n (bez zasilaczy i akcesoriów)

Dwa (2) lata. W przypadku niektórych produktów zakupionych przed 1 stycznia 2009r, okres gwarancji wynosi 11 lat*.

Przełączniki Smart (z wewnętrznymi wentylatorami i zasilaczami)

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedaży produktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Przełączniki zarządzalne (łącznie z modułami i wentylatorami oraz zasilaczami)

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa po pięciu latach zakończeniu sprzedaży produktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Przełączniki modularne (łącznie z modułami i zasilaczami)

 

Dwa (2) lata.

 

Produkty bezprzewodowe biznesowe (tzn. rodzina przełączników bezprzewodowych, zewnętrzne bezprzewodowe, metalowe punkty dostępowe) (bez zewnętrznych zasilaczy)

 

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedażyproduktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Zapory sieciowe i routery (bez zewnętrznych zasilaczy)

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedażyproduktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Dodatkowo, po rejestracji produktu, D-Link oferuje bezpłatny, próbny trzymiesięczny pakiet sygnatur IPS. Aby przedłużyć aktualizację sygnatur, klienci mogą zakupić u lokalnych dystrybutorów 12-miesięczną subskrypcję. Aby otrzymać próbny pakiet lub aktywować 12-miesięczną subskrypcję prosimy odwiedzić portal NetDefend.

Wszystkie pozostałe produkty (w tym wszystkie moduły, nadajniki-odbiorniki, zewnętrzne zasilacze i akcesoria)

Dwa (2) lata.


Uwaga:

  • Gwarancja Limited Lifetime na wszystkie produkty w tabeli powyżej dotyczy produktów zakupionych po 1 lipca 2009
  • REJESTRACJA PRODUKTU jest konieczna aby uzyskać gwarancję Limited Lifetime, Produkt musi być zarejestrowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem naszego portalu serwisowego.
  • Pełne informacje o gwarancji można znaleźć w dokumencie Informacje o gwarancji i WEEE (PDF) dostępnym do pobrania.
    Ograniczona gwarancja produktu 
  • For D-Link's End-Of-Life Policy click here.