Jag har ett program som kräver portöppning i brandväggen för att fungera. Hur gör jag en portöppning på min DI router?

Det första du måste göra är att ta reda på vilken eller vilka portar ditt program använder sig utav. Om du är osäker på detta så bör du kontrollera detta med programvaru tillverkaren.

 Nästa steg är att ta reda på vilken ip-adress du har på den dator som du vill göra portöppningen till.

För att göra detta i Windows XP klicka på Start och Kör. Skriv cmd i fältet öppna. Klicka sedan på knappen Ok

Skriv kommandot ipconfig i kommandorutan och klicka sedan på enter

Kontrollera vad som står på raden IP-adress.Anteckna gärna ip-adressen på ett papper. Denna kommer att behövas i nästa steg 

Starta Internet Explorer och skriv in 192.168.0.1 i adressfältet, tryck sedan på enter på ditt tangentbord.

 

Fyll i admin på användarnamn, och lämna lösenordet tomt, klicka sedan på Ok.

 

Klicka på fliken Advanced och VirtualServer 

För att lägga till en ny regel. Markera alternativet Enabled.

 

Skriv in ett namn på regeln(t.ex namnet på det program som regeln är till för)

 

Fyll i din ip-adress i fältet Private IP

 

Välj vilket protokoll din regel ska ha i valmenyn Protocol Type (Denna information ska tillhandahållas av programvarutillverkaren)

 

Fyll sedan in den port som ditt program använder sig utav.Fyll i samma port i både Private Port och PublicPort.

 

Välj sedan när denna regel ska gälla. Vill du att regeln ska alltid gälla så väljer du Always. Vill du att regeln bara ska gälla mellanvissa tider  så väljer du alternativet From, och fyller i de tider du vill att regeln ska gälla. Klicka sedan på knappen Apply för att spara regeln och starta om routern.

 

Rank: 1.5