FAQ

 • How to reset my router to factory default setting? Read Answer
 • How do I enable Guest Zone/Guest Access on my router? Read Answer
 • How do I open ports for routers? Read Answer
 • Jag har glömt mitt trådlösa lösenord, hur återställer jag det? Read Answer
 • Hur loggar jag in på routern? Read Answer
 • Hur kopplar jag upp mot min router? Read Answer
 • Why don’t I get any Internet access from my new fiber router (DIR series)? Read Answer
 • How do I reset my router to factory default settings? Read Answer
 • Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på? Read Answer
 • Why my DWR-953 router cannot connect to the Internet? Read Answer
 • Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Vad kan det bero på att jag inte får ut full hastighet på det trådlösa på min 11N produkt? Read Answer
 • Hur ändrar jag lösenordet för inloggning till min DIR-router? Read Answer
 • How do I change the administrator password on my router? Read Answer
 • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer
 • How many simultaneous users can my Wi-Fi network handle ? Read Answer
 • Vad är MAC adress låsning? Read Answer
 • How do I login to my router? Read Answer
 • Vad används knappen på sidan av routern till? Read Answer
 • Hur återställer jag min enhet tillbaka till fabriksinställningarna? Read Answer
 • Fem tips för ett säkrare trådlöst nätverk Read Answer
 • Vad är DMZ och hur ställer jag det på min DI-router? Read Answer
 • Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna? Read Answer
 • Hur aktiverar jag fjärrhantering på min DIR-router? Read Answer
 • Min mydlink-aktiverade produkt är "Offline". Read Answer
 • Jag kan inte skapa en trådlös anslutning, eller jag tappar anslutningen. Read Answer
 • Hur ändrar jag SSID på min trådlösa router? Read Answer
 • Vad ska jag göra om installationsguiden inte hittar min enhet? Read Answer
 • Hur öppnar jag portarna på min DIR-router? Read Answer
 • I have a D-Link McAfee router. How do I install McAfee on devices in my network? Read Answer
 • Hur uppdaterar jag firmware så att routern får de senaste uppdateringarna och funktionerna? Read Answer
 • Hur vet jag vilken anslutningstyp jag har? Read Answer
 • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag Dynamisk DNS på min DIR-router? Read Answer
 • Hur återställer jag min router i DIR-serien till fabriksstandard från den webbaserade konfigurationen? Read Answer
 • Hur kommer jag åt routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Hur kan jag se vem som är trådlöst ansluten till min mydlink-router? Read Answer
 • Vad betyder de olika lysdioderna på min DI-router? Read Answer
 • Hur uppgraderar jag firmwaren på min router? Read Answer
 • What can I do if I’m having wireless connection problems? Read Answer