FAQ

 • How do I reset my router to factory default settings? Read Answer
 • What is smart connect? Read Answer
 • How do I configure the wireless mode (802.11) on my router? Read Answer
 • How do I connect two routers together? Read Answer
 • Why am I unable to register my device with dlinkddns? Read Answer
 • What model support bridge mode? Read Answer
 • How to reset my router to factory default setting? Read Answer
 • My router is dropping connections, how to fix this? Read Answer
 • How do I change my D-Link Router's password? Read Answer
 • How do I change the Wi-Fi password on my router? Read Answer
 • How do I upgrade the firmware on my router? Read Answer
 • Kan jag logga in med mydlink Lite/mydlink + mobil-app. Read Answer
 • Hur loggar jag in på routern? Read Answer
 • How do I configure Port Forwarding on my router? Read Answer
 • I have forgot my wireless password how do I recover it Read Answer
 • How do I change the IP Address of my router? Read Answer
 • How do I configure Email Notification on my DIR series router? Read Answer
 • Hur återställer jag min router i DIR-serien till fabriksstandard från den webbaserade konfigurationen? Read Answer
 • Hur återställer jag min enhet tillbaka till fabriksinställningarna? Read Answer
 • I have forgotten my wireless password, how do I recover it? Read Answer
 • How do I change the 802.11 mode on my router? Read Answer
 • Vad ska jag göra om installationsguiden inte hittar min enhet? Read Answer
 • Hur ändrar jag SSID på min trådlösa router? Read Answer
 • Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer
 • Hur kan jag se om det finns en nyare firmware version till min router? Read Answer
 • Jag kommer ut på internet när jag kopplar min dator direkt till mitt modem, men inte när jag kopplar in min router. Vad kan det bero på? Read Answer
 • How do I configure SharePort™ on my DIR Series Router? Read Answer
 • Hur uppdaterar jag firmware så att routern får de senaste uppdateringarna och funktionerna? Read Answer
 • Hur ändrar jag lösenordet för inloggning till min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag den QOS-reglerna på min DIR-router? Read Answer
 • Hur ställer jag in säkerhet på mitt trådlösa nätverk? Read Answer
 • Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på? Read Answer
 • How do I set up and install my router? Read Answer
 • Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna? Read Answer