Vad är default andvändarnamn och lösenord för enheten?

Andvändarnamn kan vara "admin" eller "user1" och lösenord"root" eller "test".

Rank: 1.5