FAQ

 • What is the maximum number of entries in the DWC-2000's local DB ? Read Answer
 • How to recover DWL-8610 from reboot cycle ? Read Answer
 • Vad är en accesspunkt? Read Answer
 • Fem tips för ett säkrare trådlöst nätverk Read Answer
 • Varför kommer jag inte ut på internet när jag kopplar min Accesspunkt (AP) direkt till mitt DSL eller kabelmodem? Read Answer
 • How many log entries are available on my DWL-3600AP ? Read Answer
 • Vad betyder de olika accesspunkt inställningarna? Read Answer
 • Vad är WPA? Read Answer
 • Does the DWL-G122, hardware revision B, work in Windows Vista? Read Answer
 • Vad är default andvändarnamn och lösenord för enheten? Read Answer
 • What wireless security does the DWL-G122 support? Read Answer
 • How to Recover SOP - DWL-6700AP Read Answer
 • Does the DWL-G122 need a 2.0 USB port to function? Read Answer
 • How do I enable WEP Encryption on the DWL G510 and DWL G630 Read Answer
 • How to Setup AP Mode Basic Configuration - DWL-6700AP Read Answer
 • How to configure the Mac address filtering - DWL-6700AP Read Answer
 • How to Setup WDS with VLAN – DWL-6700AP Read Answer
 • How do I enable Encryption on the DWL G520 and DWL G650? Read Answer
 • Why can't I get online? My D-Link icon on the system Tray is white with red line moving up and down on it. Read Answer
 • How do I enable Encryption using Windows XPs Wireless Zero Configuration utility? Read Answer
 • How do I flash the firmware image on the DWL-8610AP using the CLI / Console Cable? Read Answer
 • Why cant I get the advertised speed and performance when in Ad Hoc mode Read Answer