Jak zabezpieczyć sieć bezprzewodową na DSL-2740B / DSL-2740R?

Urządzenia DSL-2740B / DSL-2740R fabrycznie nie mają włączonego żadnego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Oznacza to, że każdy użytkownik w zasięgu sygnału transmitowanej sieci bezprzewodowej będzie mógł uzyskać dostęp do komputerów w sieci lokalnej i korzystać z połączenia internetowego.

Jeśli chcesz zabezpieczyć sieć bezprzewodową, zalecamy korzystanie z WPA2-PSK lub WPA-PSK. Nie powinien być stosowany standard WEP, chyba że musisz podłączyć starsze urządzenia, które nie obsługują WPA / WPA2

Uwaga: Podczas dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach sieci bezprzewodowej zalecamy podłączenie routera za pomocą kabla zamiast połączenia bezprzewodowego.  

Zabezpieczanie sieci:

Krok 1. Wpisz adres IP routera w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP to 192.168.1.1)

Krok 2. Zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła (domyślna nazwa użytkownika: admin, domyślne hasło: admin)
Krok 3. Kliknij przycisk ADVANCED na górze strony, a następnie wybierz opcję WLAN SECURITY z menu po lewej stronie.

Domyślnie, Network Authentication (uwierzytelnianie sieciowe) jest ustawione na Open (otwarte) i  WEP Encryption (szyfrowanie WEP) jest ustawione na Disabled (wyłączony).

Uwaga: zabezpieczenie WEP ograniczy szybkość sieci do 54 Mbit /s. Jeśli chcesz korzystać z pełnej prędkości Twojego routera, należy użyć WPA lub WPA2 / lub NO Security - żadnego zabezpieczenia.

Krok 4. Kliknij na liście rozwijanej Network Authentication i wybierz Open. WEPEncryption ustaw włączone – Enabled.

Krok 5. W polu Encryption Strength wybierz opcję 64-bitowe lub 128-bitowe.

Zostaw Aktualny Klucz sieciowy ustawiony na 1. Wpisz frazę w polu Network Key 1 :
Jeśli wybrałeś opcję 64-bit, to hasło musi zawierać 5 znaków ASCII lub 10 znaków szesnastkowych.
 Jeśli wybrałeś opcję 128-bit, to hasło musi zawierać 13 znaków ASCII lub 10 znaków szesnastkowych.
Znaki ASC II obejmują wszystkie wielkie i małe litery oraz cyfry.
 Znaki szesnastkowe to cyfry 0-9 i litery a-f, np. 0123456789abcdef

Krok 6. Kliknij Save Settings na górze menu routera. Zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz uruchomić ponownie router z nowymi ustawieniami. Upewnij się, że pamiętasz nowe ustawienia, kliknij OK, router uruchomi się ponownie.

Krok 7. Ponowne uruchomienie routera pozwoli na połączenie bezprzewodowe tylko po wprowadzeniu prawidłowego hasła.

 

Rank: 1.5