Jak skonfigurować filtrowanie po MAC adresach w DWR-921?

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

http://www.dlink.com/pl/pl/-/media/faqs/pl/dwr/dwr_116/08/1.jpg

Krok 2. 
Otworzy się strona logowania do routera. W polu Nazwa użytkownika  wpisz adminHasło wpisz admin i kliknij przycisk Login.

 

 

Krok 3. Kliknij zakładkę Zaawansowane , znajdującą się w górnym menu, następnie kliknij sekcję Filtr adresów MAC, w menu po lewej stronie.

Krok 4. Zaznacz Włącz w opcji Kontrola adresów MAC

Kontrola połączenia – jeżeli jest zaznaczone C obok podanego adresu MAC, to klienci mogą się łączyć bezprzewodowo, albo za pomocą kabla z tym routerem, pozostałe urządzenia, które nie są oznaczone będą odrzucane (w przypadku zaznaczenia opcji odrzuć)

Kontrola powiązania – jeśli jest zaznaczone A obok podanego adresu MAC, to klienci mogą łączyć się tylko bezprzewodowo, pozostali klienci będą odrzucani (w przypadku zaznaczenia opcji odrzuć)

Krok 5. W sekcji Adres MAC wpisz adres fizyczny MAC do poszczególnych wierszy oraz zaznacz przy nim C i/lub A.

 

Krok 6. Kliknij przycisk Zastosuj aby zachować zmiany.

Rank: 1.5