Jak skonfigurować DCH-M255 i odtwarzać na iPad

Wymagane urzadzenia:

 

• iPad

• Karta konfiguracji WiFi D-Link

• DCH-M225

Krok 1. Włóż DCH-M225 do gniazdka elektrycznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 30 sekund

Krok 2. Po zresetowaniu na urządzeniu będzie migać pomarańczowa dioda.

Krok 3. Połącz się z siecią bezprzewodową, wyszukując identyfikator SSID, który będzie znajdować się na karcie konfiguracyjnej Wi-Fi D-Link, i wprowadź    hasło, które również znajduje się na tej karcie.

Krok 4. Po podłączeniu do sieci Wi-Fi urządzenia DCH-M225 otwórz przeglądarkę internetową. W tym przykładzie użyliśmy Sarfari i wpisujemy: http://dlinkap.local

Krok 5. Jesteś teraz w "Kreatorze konfiguracji połączenia WiFi", wybierz swój język Kliknij pole "Next"

Krok 6. Zostanie wyświetlony “Select Configuration Method”. Istnieją dwie możliwości:

a) Wybierz tę opcję, jeśli twoje urządzenie bezprzewodowe obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup)

b) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ręcznie skonfigurować swoją sieć

6-1. Jeśli twój router obsługuje WPS, wybierz tę opcję.

Kliknij pole "Next"

Należy nacisnąć oba przyciski WPS, na DCH-M225, na Routerze lub AP, aby rozpocząć połączenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

6-2. Jeśli twój router nie obsługuje WPS, musisz wybrać opcję "Setup your network manually".

Kliknij pole "Next"

 

Krok 7. Wybierz sieć bezprzewodową którą rozgłasza router lub punkt dostępowy. Kliknij pole "Select"

Krok 8. Wprowadź hasło Wi-Fi, aby się połączyć. Kliknij pole "Next"

Krok 9. Wybierz, czy chcesz nadać nazwę "Rozszerzonej sieci" lub użyć istniejącej sieci Wi-Fi. W tym przykładzie używamy tej samej nazwy sieci Wi-Fi: Kliknij pole "Next"

Krok 10. Wybierz nazwę dla "Urządzenia". W tym przykładzie zostawiliśmy domyślnie "DCH-M225". Kliknij pole "Next"

Krok 11. Konfiguracja zostanie zakończona i zostanie wyświetlone podsumowanie konfiguracji.

Kliknij pole "Save" pojawi się monit wyświetlający ustawienia są zapisywane i ponowne uruchamianie urządzenia.

Krok 12. Po ponownym uruchomieniu przejdziesz na stronę "Current Status".

Krok 13. Podłącz jeden koniec gniazda Audio 3,5 mm do gniazda DCH-M225, a drugi do gniazda wejściowego głośników. Po wykonaniu tej czynności zauważysz     połączenie z Audio Renderem na stronie "Current Status".

Krok 14. Aby odtwarzać muzykę na głośnikach, musisz dotknąć dolnej części ekranu w górę, aby wyświetlić ekran wielozadaniowości i kliknij pole "AirPlay".

Krok 15. Wybierz nazwę urządzenia podaną w kroku 10. W tym przykładzie był to "DCH-M225".

Krok 16. Kliknij w pole "Play" i usłyszysz muzykę odtwarzaną z głośników.

 

Rank: 1.5