Informace o záruce

Záruční lhůta uvedená v této tabulce má přednost před záruční lhůtou uvedenou v uživatelské příručce k danému produktu, kterou nahrazuje. Po vypršení záručních podmínek již společnost D-Link nebude nabízet technickou podporu na daný produkt.

Během záruční doby řeší D-Link oprávněné reklamace výměnou za náhradní produkt s ekvivalentní nebo lepší funkčností. Na náhradní produkt se vztahuje zbývající záruční doba z původního produktu. Náhrada může zahrnovat použití funkčně ekvivalentních repasovaných zařízení. Vyměněné díly se stanou majetkem společnosti D-Link.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené fyzickým poškozením, nehodami, živelnými pohromami nebo používáním, které se liší od doporučení a pokynů společnosti D-Link.

Záruka je platná pouze v případě, že originální doklad o koupi je vydaný autorizovaným prodejcem. Poskytnuté informace musí obsahovat: místo nákupu, datum nákupu a modelové označení produktu. D-Link si vyhrazuje právo odmítnout záruční servis, pokud byly tyto informace odstraněny, změněny nebo chybí od doby, kdy byl produkt poprvé zakoupený od prodejce. Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění.

 

Typ produktu

Záruční lhůta na produkt

Spravované Smart přepínače (včetně interních ventilátorů a interních napájecích zdrojů)

Omezená doživotní záruka. To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt zaregistrovat (viz níže).

Spravované (Managed & Cloud Managed) přepínače (včetně interních ventilátorů a napájecích zdrojů, ale kromě modulů a externích napájecích zdrojů)

Omezená doživotní záruka. To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt zaregistrovat (viz níže).

Šasi a modulární přepínače* (včetně linkových karet, ale kromě ventilátorů a napájecích zdrojů) *Vztahuje se na série DXS-3400, DXS-3600, DXS-3610, DXS-5000, DQS-5000

Omezená doživotní záruka. To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt zaregistrovat (viz níže).

Podnikové bezdrátové produkty a unifikované servisní routery** (kromě externích napájecích zdrojů) **Kromě SOHO přístupových bodů DAP-1665, DAP-2020 a DAP-2310. Více informací viz. www.dlink.com nebo dokumentace přiložená u produktu.

Omezená doživotní záruka. To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt zaregistrovat (viz níže).

 

Průmyslové přepínače, průmyslové SFP transceivery, průmyslové media konvertory a vybrané neřízené podnikové přepínače (DES-105, DES-108, DGS-105, DGS-108, DGS-105GL, DGS-108GL)

Pět (5) roků. Omezená doživotní záruka není k dispozici pro žádný z těchto typů produktů.

Průmyslové M2M LTE produkty a průmyslové napájecí zdroje (DIS-H a DIS-N série)

Tři (3) roky, kromě případů, kdy vlastní dokumentace přiložená u produktu stanoví delší období. Omezená doživotní záruka není k dispozici pro žádný z těchto typů produktů.

Veškeré ostatní produkty (včetně všech modulů, transceiverů, externích napájecích zdrojů, ventilátorů a příslušenství)

Dva (2) roky, kromě případů, kdy vlastní dokumentace přiložená u produktu stanoví delší období. Omezená doživotní záruka není k dispozici pro žádný z těchto typů produktů.


Poznámka: