Jak zařízení DCH-S150 vyresetuji?

Při resetu zařízení DCH-S150 se nastavení změní zpět na tovární nastavení. Chcete-li zařízení resetovat, vyhledejte resetovací tlačítko na boční straně zařízení. Při připojení zařízení stiskněte a podržte resetovací tlačítko, dokud kontrolka stavu nezačne svítit červeně (asi 10 sekund).

Rank: 1.5