Jak nastavím DNR-312L pomocí průvodce nastavením?

Krok 1 - Spusťte průvodce nastavením na dodávaném CD s DNR-312L, nebo si jej stáhněte z naších stránek cz.mydlink.com.

Kliknutím na tlačítko Start přijměte podmínky.
DNR_312L_How_do_I_setup_my_DNR_312L_using_the_wizard2


Krok 2 - Postupujte podle pokynů k přidání pevn
ého disku. Přečtěte si seznam kompatibilních disku HDD a ujistěte se, že zakoupený disk je komptatibilní s DNR.

D-Link
 

Krok 3 - Postupujte podle pokynů pro připojení k síti a zapněte jej

DNR_312L_How_do_I_setup_my_DNR_312L_using_the_wizard4


Krok 4 - Jakmile průvodce spustí vyhledávání v síti, vyberte DNR a klikněte na tlačítko "Další".

D-Link


Krok 5 - Nastavte administrátorsk
é heslo pro DNR a klikněte na tlačítko další „Next”.

D-Link


Krok 6 - Nastavte datum a čas pro DNR.

D-Link

 

Krok 7 - Zde můžete změnit název a popis DNRa. (SNMP můžete ponechat na výchozích hodnotách.)
D-Link

  

Krok 8 - Formátování pevného disku můžete spustit kliknutím na tlačítko další „Next” nebo můžete tuto možnost přeskočit „Skip”.
D-Link


Krok 9 - Nastavte IP adresu DNRa.

D-Link


Krok 10 - Přidejte svůj DNR do úč
tu mydlink.

D-Link


Krok 11 - Průvodce nyní vyhledá kamery v síti a pokusí se je přidat do DNR.

D-Link


Krok 12 - Pro připojení kamer do DNRa může být nutn
é použít heslo správce kamer.

D-Link


Krok 13 - Nyní máte možnost optimalizovat nastavení fotoaparátu.

D-Link


Krok 14 - Nastavení je nyní dokonč
eno.

D-LinkRank: 1.5