Wi‑Fi pro celý dům

Rozšiřte Wi‑Fi síť do každého koutu svého domova

Signál i v těžko dostupných místech

Jen máloco dokáže být ještě otravnější než nefungující Wi-Fi v některých částech našeho domova. Ale tomu je naštěstí konec! Díky tomuto malému chytrému zařízení si nyní můžete vychutnat plnou rychlost svého internetu, a to doslova na každém čtverečním centimetru domácnosti. 

Cover your whole home with WiFi

Covr ‑ ucelená a bezešvá Wi‑Fi síť pro celý dům

Oproti běžným Wi-Fi extenderům používá Covr technologii Smart Roaming, která eliminuje mrtvé zony a vytváří tak jednotnou a bezešvou síť. Každému vašemu zařízení zajistí nejvyšší dostupnou rychlost bezdrátového připojení. 

Více informací o produktech Covr
Network extension - what is it?

Nejčastěji používaná zařízení pro rozšíření sítě

Power Line - tato zařízení využívají elektrické rozvody, aby  signál rozšířily i do míst, kam běžně nedosáhne. Nejčastějším důvodem pro jejich použití je nepropustnost stavebních materiálů (silné zdi, železobeton apod.).

Wi-Fi Range Extendery - rozšiřovače signálu, které používáme všude tam, kde Wi-Fi signál slábne. Většinou je volíme v případě, že nechceme příliš investovat do rozšíření stávající Wi-Fi sítě a kdy neklademe příliš velké nároky na rychlost a stabilitu připojení.

Nabídka produktů
Filter by

Categories

Type

Wireless standards

Frequency band mode

PowerLine technology

Indoor/outdoor

Advanced features