FAQ

 • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer
 • Vad ska jag göra om installationsguiden inte hittar min enhet? Read Answer
 • How do I change the wireless channel on my router? Read Answer
 • Hur ändrar jag lösenordet för inloggning till min DIR-router? Read Answer
 • Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på? Read Answer
 • Hur återställer jag min enhet tillbaka till fabriksinställningarna? Read Answer
 • Hur loggar jag in på routern? Read Answer
 • Hur vet jag vilken anslutningstyp jag har? Read Answer
 • Hur kan jag se vem som är trådlöst ansluten till min mydlink-router? Read Answer
 • How do I login to my router? Read Answer
 • Jag har glömt mitt trådlösa lösenord, hur återställer jag det? Read Answer
 • Hur ställer jag in säkerhet på mitt trådlösa nätverk? Read Answer
 • Hur uppdaterar jag firmware så att routern får de senaste uppdateringarna och funktionerna? Read Answer
 • Vad används knappen på sidan av routern till? Read Answer
 • Jag kan inte skapa en trådlös anslutning, eller jag tappar anslutningen. Read Answer
 • Hur kommer jag åt routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Min mydlink-aktiverade produkt är "Offline". Read Answer
 • How do I set up and install my router? Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag glömmer enhetslösenordet för min mydlink-aktiverade produkt? Read Answer
 • Vad betyder de olika lysdioderna på min DI-router? Read Answer
 • Why my DWR-953 router cannot connect to the Internet? Read Answer
 • How do I reset my router to factory default settings? Read Answer
 • Hur inaktiverar jag UPnP på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur kopplar jag upp mot min router? Read Answer
 • Hur aktiverar jag WPA-Personal kryptering på min router? Read Answer
 • Why don’t I get any Internet access from my new fiber router (DIR series)? Read Answer
 • How do access media on my DIR-868L router using mydlink Shareport? Read Answer
 • Why do I see only one network on my dual band router from the DIR range? Read Answer
 • Why is the connection slow or unstable on my LTE router if my internet provider has excellent LTE quality? Read Answer
 • Jag kan inte ansluta mig mot routerns webgränssnitt, vad kan man göra? Read Answer
 • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min router? Read Answer
 • Hur säkrar jag den trådlösa signalen på min DIR-router? Read Answer
 • Hur uppgraderar jag firmwaren på min router? Read Answer
 • Hur hittar jag maskinvaruversionen? Read Answer
 • Why do I get an 401 Unauthorized error when logging into my router Read Answer
 • How do I setup and Install my DIR 655 Read Answer
 • Kan jag logga in med mydlink Lite/mydlink + mobil-app. Read Answer
 • How do I add a mydlink-enabled device to my account if it's currently registered to another account? Read Answer
 • How do I configure port forwarding on my router? Read Answer
 • How do I upgrade the firmware on my router? Read Answer