EU-försäkran om överensstämmelse (DoC)

CE-märkningen på en D-Link produkt indikerar överensstämmelse med bestämmelserna i gällande direktiv i Europeiska unionen (EU). EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller dessa direktiv. Alla CE-dkoument (DoC) finns under "Additional Downloads" under nedladdningsfliken (Downloads) på din produkts supportsida. 

När du är på produktsupportsidan anger du din produkts modellnummer i sökfältet för att få tillgång till supportsidan för den valda produkten och klicka sedan på fliken "Downloads", och scrolla ned till "Additional Downloads".

Om du inte kan hitta en särskild EU-försäkran om överensstämmelse eller har en fråga om en EU-försäkran om överensstämmelse på sajten, vänligen kontakta oss.