Enhanced 2.4GHz (802.11b) Wireless Router Plus Print Server

DI‑714P+

  • Product Status: End of Life

FAQ

  • Jag kommer ut på internet när jag kopplar min dator direkt till mitt modem, men inte när jag kopplar in min router. Vad kan det bero på? Read Answer
  • Vad är MAC adress låsning? Read Answer
  • Jag kan inte ansluta mig mot routerns webgränssnitt, vad kan man göra? Read Answer
  • Hur kan jag se om det finns en nyare firmware version till min router? Read Answer
This product was phased out on: 2006-12-17
This product's last date of support is on: 2008-12-16

Downloads can vary across product revisions. Please select the correct hardware revision.


Version Date Type File Size
Datasheet - PDF 0.42mb Download
Version Description Date Type File Size
Manual Manual - PDF 4.43mb Download
Version Description Date Type File Size
Snabbinstallationsguide (Engelska) - PDF 0.49mb Download
Version Description Date
Firmware 1.33B04 Firmware 2004-09-04 Download
Firmware 1.32B04 Firmware 2004-06-15 Download
Version Description Date
DEU_DR_v1_PrintServer_RevA Printer driver 2004-06-15 Download
Version Description Date
DEU_AD_CEDoc_RevA CE Declaration 2005-01-20 Download