Hur ställer jag in säkerhet på mitt trådlösa nätverk?

Börja med att logga in på routerns webgränsnsnitt.

-        Gå till huvudmenyn Setup och tryck sedan på menyn Wireless Settings/Setup till vänster.

-        Klicka på knappen längst ner ”Manual Wireless Network Settings/Setup”

-        Bläddra ner till rubriken Wireless Network Settings

      Ändra gärna Wireless Network Name till ett nytt namn (Får ej innehålla specialtecken, eller svenska tecken, Å, Ä, Ö)

-        Scrolla ned till rubriken Wireless Security Mode

-        Markera WPA-Personal/WPA Only

Beroende på modell ändra Security Mode till antingen Auto WPA/WPA2 eller Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)

-        Under rubriken Pre-shared Key alternativt Network Key, skriv in ett lösenord på minst 8 tecken (får ej innehålla specialtecken, eller svenska tecken, Å, Ä, Ö)

-        Klicka sedan på Save Settings för att spara inställningarna.

-        Obs! För DIR-855 så måste detta göras för både 2.4 och 5.0GHz banden, kom också ihåg att Wireless Network Name inte får vara samma på bägge banden på DIR-855.

Rank: 1.5