Jag har ett program som kräver portöppning i brandväggen för att fungera. Hur gör jag en portöppning på min DIR router?

Det första du måste göra är att ta reda på vilken eller vilka portar ditt program använder sig utav. Om du är osäker på detta så bör du kontrollera detta med programvarutillverkaren.

Nästa steg är att ta reda på vilken ip-adress du har på den dator som du vill göra portöppningen till.

För att göra detta i Windows XP klicka på Start & Kör. Skriv cmd i fältet öppna. Klicka sedan på knappen Ok.

Skriv kommandot ipconfig i kommandorutan och klicka sedan på enter

Kontrollera vad som står på raden IP-adress. Anteckna gärna ip-adressen på ett papper. Denna kommer att behövas i nästa steg. 

Starta Internet Explorer och skriv in 192.168.0.1 i adressfältet, tryck sedan på enter på ditt tangentbord.

Välj admin på alternativet User Name, och lämna lösenordet tomt, klicka sedan på Log in.

Klicka på fliken Advanced och sedan på Virtual Server 

För att lägga till en ny regel. Börja med att bocka i rutan till vänster för att aktivera regeln på den raden.

Skriv in ett namn på regeln (t.ex namnet på det program som regeln är till för)

Fyll i ip-adressen till den PC som regeln ska gälla för i fältet IP Address.

Fyll i den port som ditt program använder på raderna Public och Private. Fyll i samma port på bägge rader.

Välj vilket protokoll din regel ska ha i valmenyn TrafficType (Denna information ska tillhandahållas av programvarutillverkaren) 

Klicka sedan på knappen Save Settings för att spara inställningarna

Rank: 1.5