FAQ

 • Why don’t I get any Internet access from my new fiber router (DIR series)? Read Answer
 • How to reset my router to factory default setting? Read Answer
 • How do I enable Guest Zone/Guest Access on my router? Read Answer
 • How do I open ports for routers? Read Answer
 • How do I configure DHCP reservation? Read Answer
 • What is WPS? Read Answer
 • How do I connect two routers together? Read Answer
 • How to upgrade the firmware for my router? Read Answer
 • How do I set up and secure my wireless connection ? Read Answer
 • How do I reset my router to factory default settings? Read Answer
 • Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Vad kan det bero på att jag inte får ut full hastighet på det trådlösa på min 11N produkt? Read Answer
 • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer
 • How many simultaneous users can my Wi-Fi network handle ? Read Answer
 • Vad är MAC adress låsning? Read Answer
 • How do I login to my router? Read Answer
 • Fem tips för ett säkrare trådlöst nätverk Read Answer
 • Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna? Read Answer
 • Hur uppdaterar jag firmware så att routern får de senaste uppdateringarna och funktionerna? Read Answer
 • Hur vet jag vilken anslutningstyp jag har? Read Answer
 • Hur kommer jag åt routerns webgränssnitt? Read Answer
 • What can I do if I’m having wireless connection problems? Read Answer
 • Kan jag använda mig av WEP kryptering på min 11N router? Read Answer
 • How do I configure the wireless mode (802.11) on my router? Read Answer
 • What is smart connect? Read Answer
 • How do I setup and Install my DIR 655 Read Answer
 • How to setup VPN connection? Read Answer
 • My router is dropping connections, how to fix this? Read Answer
 • How do I change the login password to my DIR router? Read Answer
 • Hur kan jag se vilken firmware version som finns på min router? Read Answer
 • How do I upgrade my firmware on my DIR series router? Read Answer
 • Jag kan inte ansluta mig mot routerns webgränssnitt, vad kan man göra? Read Answer
 • Jag kommer ut på internet när jag kopplar min dator direkt till mitt modem, men inte när jag kopplar in min router. Vad kan det bero på? Read Answer
 • Hur aktiverar jag WPA-Personal kryptering på min router? Read Answer
 • How do I change the login password? Read Answer
 • Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Read Answer
 • Måste jag göra om inställningarna manuellt på min DIR router om jag uppdaterar firmware på den? Read Answer
 • Vad är Draft-11n? Read Answer
 • Kan jag använda mitt gamla trådlösa kort tillsammans med min 11N router? Read Answer
 • How do I configure the time on my router? Read Answer