Hur aktiverar jag WEP kryptering på min DGL-4300?

Steg 1 Logga in på webgränssnittet på routern genom att öppna upp internet explorer och skriv in 192.168.0.1 i adressfältet.

Steg 2 Välj admin och skriv in ditt lösenord (lösenordet är tomt ifabriksinställningarna). Klicka OK . Klicka sedan på fliken Basic och sedan på knappen Wireless på vänsterkanten av skärmen.

 

Steg 3 Pricka i alternativet WEP till höger om SecurityMode. På alternativet WEP KeyLength välj antingen 64-bit eller 128-bit kryptering.Skriv in en önskad nyckel på WEP Key 1.Du får använda dig av följande tecken 0-9 och A-F. Längden på nyckeln du anger är beroende på vilken form avkryptering som är vald. Default WEPKey ska vara inställd på den nyckel som lösenordet är inskrivet på i detta fall WEPKey 1. På alternativet Authentication välj Open.

·  64-bit  kryptering 10 tecken

·  128-bit kryptering 26tecken  

Steg 4 Klicka på knappen Save Settings, och sedan på knappen Continue för att spara inställningarna.

 

Efter detta så är routerns trådlösa förbindelse krypterad. Nu måste du konfigurera det trådlösa nätverkskortet att använda sig av den nyckeln du valt inne i routern. Hur du går till väga kan du läsa om i bruksanvisningen för ditt trådlösa nätverkskort.

Rank: 1.5