FAQ

  • Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna? Read Answer
  • Hur uppgraderar jag firmwaren på min router? Read Answer
  • Hur aktiverar jag WEP kryptering på min DGL-4300? Read Answer
  • Hur ställer jag in statisk ip-adress på min router? Read Answer
  • Hur ser jag vilken publik ip-adress(WAN ip) jag har på min router? Read Answer
  • Vad är DMZ och hur ställer jag det på min DI-router? Read Answer
  • How do I reset my router to factory default settings? Read Answer
  • Om min internetleverantör använder dynamisk ip-adress, hur ställer jag in detta på min router? Read Answer
  • Hur kan jag se om det finns en nyare firmware version till min router? Read Answer