FAQ

 • Why my DWR-953 router cannot connect to the Internet? Read Answer
 • Why don’t I get any Internet access from my new fiber router (DIR series)? Read Answer
 • I have forgot my wireless password how do I recover it Read Answer
 • How do I set up and secure my wireless connection ? Read Answer
 • What is WPS? Read Answer
 • How do I configure the time on my router? Read Answer
 • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer
 • Vad är DMZ och hur ställer jag det på min DI-router? Read Answer
 • What can I do if I’m having wireless connection problems? Read Answer
 • Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på? Read Answer
 • Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna? Read Answer
 • How do I connect two routers together? Read Answer
 • Jag kan inte skapa en trådlös anslutning, eller jag tappar anslutningen. Read Answer
 • Hur kopplar jag upp mot min router? Read Answer
 • Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Read Answer
 • My router is dropping connections, how to fix this? Read Answer
 • How do I login to my router? Read Answer
 • Fem tips för ett säkrare trådlöst nätverk Read Answer
 • Måste jag göra om inställningarna manuellt på min DIR router om jag uppdaterar firmware på den? Read Answer
 • Hur ställer jag in statisk ip-adress på min router? Read Answer
 • Hur uppgraderar jag firmwaren på min router? Read Answer
 • Vad är Draft-11n? Read Answer
 • Vad är MAC adress låsning? Read Answer
 • Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt? Read Answer
 • När jag kopplar upp en anslutning till min router så får jag meddelandet ”Certifikat saknas” vad kan det bero på? Read Answer
 • Hur ställer jag in säkerhet på mitt trådlösa nätverk? Read Answer
 • How do I setup and Install my DIR 655 Read Answer
 • Hur vet jag vilken anslutningstyp jag har? Read Answer
 • How do I change the wireless channel on my router? Read Answer
 • Hur kommer jag åt routerns webgränssnitt? Read Answer
 • How many simultaneous users can my Wi-Fi network handle ? Read Answer
 • Hur uppdaterar jag firmware så att routern får de senaste uppdateringarna och funktionerna? Read Answer
 • Hur ställer jag in PPPoE på min router? Read Answer
 • Kan jag använda mitt gamla trådlösa kort tillsammans med min 11N router? Read Answer
 • How do I open ports for routers? Read Answer
 • Vad kan det bero på att jag inte får ut full hastighet på det trådlösa på min 11N produkt? Read Answer
 • Hur kan jag se om det finns en nyare firmware version till min router? Read Answer
 • Jag kan inte ansluta mig mot routerns webgränssnitt, vad kan man göra? Read Answer
 • What is the default IP address of my ADSL router/modem? Read Answer
 • How do I upgrade my firmware on my DIR series router? Read Answer