Varför kan jag inte ansluta mig trådlöst mot DI-524UP?

Kontrollera att ni angivit korrekt SSID och kanal. Om krypteringanvänds, vänligen ange korrekt nyckel.

Rank: 1.5