Jag har testat det mesta, men kommer fortfarande inte ut på Internet med DI-524UP, vad kan jag göra?

Återställ enheten till fabriksinställningar.Detta kan man göra på två olika sätt:

 

  1. Genom konfigurationen under menyn Tools/ System. Välj"Restore".
  2. Genom Reset knappen på baksidan av enheten. Samtidigt som enheten är påslagen trycker man in Reset knappen i 10sekunder. Släpp därefter Reset knappen och låt enheten stabilisera sig. När lamporna lyser normalt igen,är enheten nollställd.

 

Gör därefter om inställningarna som gällerför din Internet leverantör. Dessa gör man i routerns konfiguration.

 

Rank: 1.5