Hur återställer jag min DI-804 till fabriksinställningar?

Tryck in reset knappen på enhetens baksida, håll den intryckt i ca 10 sekunder eller till Power/Test lampan på enheten blinkar med snabb frekvens, släpp sedan upp knappen,vänta ett par sekunder så startar enheten upp med fabriksinställningarna.

En fabriksinställning av DI-804 kan också göras via webgränsnittet. Logga in på webgränssnittet.Klicka på System management på skärmens nedre del. Klicka sedan på RestoreDefault Settings. Du kommer att få en förfrågan om du vill återställa enheten tillfabriksinställningar(Do you want to restore the device todefault settings) Klicka på ok för att återställa enheten till fabriksinställningar.

Rank: 1.5