FAQ

 • Why does my camera stop recording videos to the cloud? Read Answer
 • Why my camera is not compatible with my DNR ? Read Answer
 • How do I record videos to my mobile device using the mydlink app? Read Answer
 • How do I set up motion detection using the mydlink app? (For LH series) Read Answer
 • How do I set up sound detection using the mydlink app? (For LH series) Read Answer
 • Hur ansluter jag min kamera trådlöst med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)? Read Answer
 • How do I reset my mydlink camera settings to factory defaults Read Answer
 • Hur kan jag se mina kamerors direktvideo utan en tidsgräns? Read Answer
 • Vad kan jag göra om guiden INTE kan hitta kameran? Read Answer
 • Videoströmningen är långsam/ojämn. Read Answer
 • Hur återställer jag min enhet tillbaka till fabriksinställningarna? Read Answer
 • What can I do if my Wi-Fi camera is not working correctly ? Read Answer
 • How do I set up my camera using the mydlink app? Read Answer
 • How many cameras can I add to my mydlink account Read Answer
 • Hur får jag fjärråtkomst till mina mydlink-kameror? Read Answer
 • Vad kan jag göra om jag INTE kan se direktvideo? Read Answer
 • How do I find the IP address of my DCS-2330L and access the web-based user interface? Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag glömmer enhetslösenordet för min mydlink-aktiverade produkt? Read Answer
 • I switched e-mails – how can I change e-mail for my mydlink account? Read Answer
 • Jag får felet "Det gick inte att lägga till denna enhet i ditt mydlink-konto" under installationen av min mydlink-kamera Read Answer
 • Jag får inga rörelse-/ljuddetekteringsmeddelanden. Read Answer
 • Hur uppdaterar jag manuellt min enhets firmware? Read Answer
 • Min mydlink-aktiverade produkt är "Offline". Read Answer
 • Min kamera identifieras inte. Read Answer
 • Hur kan jag se vem som är trådlöst ansluten till min mydlink-router? Read Answer
 • How to setup the DCS-935L Read Answer
 • How do I setup my Wi-Fi camera using the mydlinkLite App? Read Answer
 • Vad ska jag göra om installationsguiden inte hittar min enhet? Read Answer
 • How do I add a mydlink-enabled device to my account if it's currently registered to another account? Read Answer
 • How do I reset my D Link IP camera back to factory default settings Read Answer
 • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min NAS-lagringsenhet? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag kamerans nätverksinställningar? Read Answer
 • How do I set up the mydlink devices with the Google Assistant? Read Answer
 • What can I do if I can NOT see live video on mydlink app successfully? Read Answer
 • Varför kan jag inte se min kameravideo i D-View Cam? Read Answer
 • Varför fortsätter jag att få felmeddelandet "Det går inte ansluta till webbplatsen" när jag kör installationsguiden Read Answer
 • Hur tar jag bort kameran från mitt mydlink-konto? Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag INTE kan ställa in enhetens lösenord? Read Answer
 • What is Smart Bluetooth? Read Answer
 • How to set up wireless on my DCS-2670L? Read Answer