Hur konfigurerar jag Internet Explorer för att tillåta ActiveX-kontroller för min mydlink-kamera?

Steg 1: Öppna webbläsaren.

Steg 2: Från menyfältet, välj Verktyg och därefter Internetalternativ.


Steg 3: Klicka på fliken Säkerhet, välj Internet och klicka sedan på knappen Anpassa nivå..

Steg 4: Kontrollera inställningarna för ActiveX-kontroller och insticksprogram.


OBS! Inaktiveras-inställningarna kommer ActiveX-installationen att blockeras.

OBS! Om du har antivirus- eller brandväggsprogram igång, kontrollerar du att de inte blockerar ActiveX-kontroller från att laddas ned eller köras. Kontrollera att du har administrativa rättigheter innan du installerar ActiveX-kontrollerna.

Rank: 1.5