Jag kan höra ljud från min Cloud kamera i mobilappen.

Om du inte kan höra ljudet i mobilappen, kontrollera följande:

1. Att mobilenheten inte har ljudet avstängt.

2. Att mobilenhetens högtalare fungerar riktigt, och att volymen är uppskruvad.

3. Tryck på ""i"" -knappen på direktvisningsskärmen för att kontrollera kameraströmmens aktuella status. Om ""Ljudström"" är markerat med ""Väntar"", vänta tills den ändras till ""PÅ"".

4. Observera att DNR-322L för närvarande inte stödjer ljudströmning.

Rank: 1.5