Hur spelar jag en vaggsång genom kameran?

Tryck på vaggsångsknappen  på appen (fjärde knappen från vänster längst ner på skärmen för direktvisning). Tryck på knappparna 1-5 för att välja en vaggsång, "ALLA" för att spela alla efter varandra, eller "AV" för att stänga av uppspelningen av en vaggsång. Alternativt kan du trycka på vaggsångsknappen överst på själva kameran, för att sätta på eller stänga av uppspelningen av en vaggsång.

Rank: 1.5