Hur ändrar jag inställningarna på min Cloud kameras nattläge?

För aktivera eller inaktivera kameran nattläge,
1. Gå till enhetens webbgränssnitt genom att ange enhetens IP i webbläsaren.
2. För DCS-932L, gå till INSTALLATION > Dag/nattläge för att justera inställningarna.
3. För DCS-5222L/DCS-942L, kan du modifiera nattlägesinställningarna i INSTALLATION >ljud och video >DAG/NATTLÄGE.
4. För DCS-2132L/DCS-7010L, kan du modifiera nattlägesinställningarna i INSTALLATION->Avancerat->ICR- och IR-sida.
Rank: 1.5