FAQ

  • Vad är Draft-11n? Read Answer
  • Vad betyder de olika accesspunkt inställningarna? Read Answer
  • Varför kommer jag inte ut på internet när jag kopplar min Accesspunkt (AP) direkt till mitt DSL eller kabelmodem? Read Answer
  • Hur får jag mitt trådlösa kort att fungera i Vista? Read Answer
  • When I try to connect to my network Windows asks for a network key but I do not know what it is. How can I find out? Read Answer
  • How do I find my IP address in Windows Vista or Windows 7 Read Answer