Cum reinitializez dispizitivul Musik Everywhere la setǎrile implicite din fabricǎ?

  • Asiguraţi-vă că produsul este pornit.
  • Cu ajutorul unei agrafe pentru hârtie, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de reiniţializare din partea de jos a dispozitivului timp de 5 secunde.

Notă: Restabilirea setărilor implicite din fabrică ale produsului va determina ştergerea setărilor configuraţiei curente. Numele implicit al reţelei Wi-Fi (SSID) şi parola sunt imprimate pe cartela de configurare Wi-Fi a dispozitivului Music Everywhere.

Rank: 1.5