Cum conectez un pc sau alt dispozitiv la dispozitivul Music Everywhere dacǎ am uitat numele retelei mele Wi-Fi (SSID) sau parola Wi-Fi?

  • Dacă nu aţi schimbat setările reţelei Wi-Fi extinse, puteţi utiliza numele de reţea (SSID) şi parola Wi-Fi de pe cartela de configurare Wi-Fi.
  • Dacă aţi schimbat numele de reţea (SSID) sau parola Wi-Fi şi nu aţi înregistrat aceste informaţii pe cartela de configurare Wi-Fi sau altundeva, trebuie să reiniţializaţi dispozitivul aşa cum este descris la întrebarea 1 de mai sus. 
  • Este recomandabil să înregistraţi aceste informaţii pentru a putea conecta cu uşurinţă în viitor şi alte dispozitive wireless. Puteţi utiliza cartela de configurare Wi-Fi furnizată pentru a înregistra aceste informaţii importante pentru utilizare ulterioară.
Rank: 1.5