De ce LED-ul Power/Status (Alimentare/Stare) nu se aprinde atunci când introduc produsul DSP-W215 în priză?

Dacă LED-ul Power (Alimentare) nu se aprinde:

  • asiguraţi-vă că priza pe care o folosiţi funcţionează corespunzător. Încercaţi să conectaţi un alt dispozitiv la această priză, pentru a vedea dacă funcţionează.
  • În cazul în care priza este controlată printr-un întrerupător, asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia ON (Pornit).
  • Încercaţi o priză diferită pentru a vedea dacă priza inteligentă funcţionează.
Rank: 1.5