Najczęściej zadawane pytania

 • My router is not renewing the WAN IP after restart. How can I change that? Przeczytaj
 • How do I enable UPnP™ on my router? Przeczytaj
 • Jak skonfigurować mydlink SharePort? Przeczytaj
 • Test Where can I see the current firmware version of my router? Przeczytaj
 • How do I use the Special Applications feature on my DI-604/614 router? Przeczytaj
 • How do I change the IP address on my router? Przeczytaj
 • How do I disable Gaming Mode on the DI-604 and DI-614? Przeczytaj
 • Jak mogę zapisać ustawienia routera na moim komputerze? Przeczytaj
 • How do I configure my DI-604 or DI-614 router to use my Nortel Extranet VPN using ESP IPSec? Przeczytaj
 • How can I share a printer between computers on my network? Przeczytaj
 • How do I change the SSID on my wireless router? Przeczytaj
 • What is the default IP address of my DI DIR or DGL router? Przeczytaj
 • How do I upgrade the firmware on the DI-604 and the DI-614 using a Macintosh computer? Przeczytaj
 • How do I use Mac OS X to connect with VPN? Przeczytaj
 • Can I use VoIP through my modem or router? Przeczytaj
 • How do I setup Static DHCP on my DI router? Przeczytaj
 • How do I configure my router to work with a Cable modem connection? Przeczytaj
 • How do I enable StreamEngine on my DI-634M? Przeczytaj
 • How do I activate WPA-PSK on this router? Przeczytaj
 • How do I enable DMZ on my DI-634M? Przeczytaj
 • How do I configure the WAN settings on my DI-634M? Przeczytaj
 • How many IPsec tunnels can i setup? Przeczytaj
 • How do I configure the router to forward a single port to one of my PCs? Przeczytaj
 • How do I enable WEP/WPA-PSK encryption on my DI-634M? Przeczytaj
 • What do the LEDs indicate on DI-634M? Przeczytaj
 • How do I enable Encryption on the DI-614 wireless router? Przeczytaj
 • What can I do if I forgot my password of DI-701? Przeczytaj
 • How do I reset my DI-804 to factory default settings? Przeczytaj
 • What is the reason for changing Parental Control on firmware 2.01 (DI-634M)? Przeczytaj
 • How do I disable SSID broadcast on my DI-634M? Przeczytaj
 • What can I do if I forgot my password of DI-704P? Przeczytaj
 • How do I open ports on my DI-604 or DI-614 router? Przeczytaj
 • How do I reset my DI-304? Przeczytaj
 • How do I configure the time on my DI-634M? Przeczytaj
 • How do I use PC Anywhere with my DI-604 or DI-614 router? Przeczytaj
 • How do I configure DDNS on my DI-634M? Przeczytaj
 • How do I change the admin/user password on my DI-634M Przeczytaj
 • How do I configure the Remote Management feature on my DI-634M? Przeczytaj
 • I cannot see any system logs in the UI. Where are they shown? Przeczytaj
 • How do I view the activity logs on my DI-634M? Przeczytaj