Jak skonfigurować filtrowanie po MAC adresach w DWR-116?

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1Krok 2.
Otworzy się strona logowania do routera. W polu User Name (nazwa użytkownika) wpisz admin, Password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.
Krok 3. Kliknij zakładkę Advanced, znajdującą się w górnym menu, następnie kliknij sekcję MAC address filter, w menu po lewej stronie.

Krok 4. Zaznacz Enable w opcji MAC address control

Connection control – jeżeli jest zaznaczone C obok podanego adresu MAC, to klienci mogą się łączyć bezprzewodowo, albo za pomocą kabla z tym routerem, pozostałe urządzenia, które nie są oznaczone będą odrzucane (w przypadku zaznaczenia opcji deny)

Association control – jeśli jest zaznaczone A obok podanego adresu MAC, to klienci mogą łączyć się tylko bezprzewodowo, pozostali klienci będą odrzucani (w przypadku zaznaczenia opcji deny)

Krok 5. W sekcji MAC address wpisz adres fizyczny MAC do poszczególnych wierszy oraz zaznacz przy nim C i/lub A.

Krok 6. Kliknij przycisk Save settings, aby zachować zmiany.

Rank: 1.5