Jak mogę zablokować stronę internetową w DWR-116?

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

123


Krok 2. Otworzy się strona logowania do routera. W polu User Name (nazwa użytkownika) wpisz admin, Password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.

123


Krok 3. Kliknij zakładkę ADVANCED  w górnym menu, a następnie po lewej stronie wybierz URL FILTER

123


Krok 4. W części URL FILTERING  RULES w  kolumnie URL można wprowadzić listę do 5 stron internetowych , które będą blokowane dla użytkowników sieci. Uwaga: Funkcja URL FILTER umożliwia tylko ruch http.

Enable
zaznacz przy każdej linii z adresem strony internetowej oraz w części URL FILTERING SETTING.

123


Krok 5. Kliknij przycisk Save settings, aby zapisać ustawienia.

Rank: 1.5