Jak zresetować urządzenie Music Everywhere do domyślnych istawień fabrychnych?

  • Upewnij się, że produkt jest podłączony do zasilania.
  • Używając spinacza do papieru, naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund znajdujący się na spodzie urządzenia przycisk Reset.

Uwaga: Resetowanie produktu do domyślnych ustawień fabrycznych oznacza wykasowanie dotychczasowych ustawień. Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) oraz hasło są wydrukowane na karcie konfiguracji Wi-Fi dostarczanej z urządzeniem Music Everywhere.

Rank: 1.5