Jak podłączyć komputer lub inne urządzenie do urządzenia Music Everywhere, jeśli nie pamiętam nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) lub hasła?

  • Jeśli ustawienia sieci bezprzewodowej nie uległy zmianie, można użyć nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz hasła dostępnego na karcie konfiguracji Wi-Fi.
  • Jeśli nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) lub hasło zostały zmienione, a ich nowe wersje nie zostały zapisane na karcie konfiguracji Wi-Fi lub w innym miejscu, należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne zgodnie z opisem w pytaniu 1. 
  • Zaleca się zapisanej tej informacji, aby można było łatwo podłączać inne urządzenia bezprzewodowe w przyszłości. Dostarczaną przez nas kartę konfiguracji sieci Wi-Fi można zachować do późniejszego wglądu.
Rank: 1.5