Dlaczego nie mogę połączyć się z routerem bezprzewodowym?

Jeśli nie udaje się połączyć z routerem bezprzewodowym, spróbuj podłączyć urządzenie DSP-W215 do zasilania w miejscu, które jest bliżej routera. Po tym, jak dioda LED stanu zaświeci się na zielono, można odłączyć urządzenie Smart Plug i przenieść je do żądanej lokalizacji.

Rank: 1.5