Jak zresetować urządzenie DSP-W215?

W wyniku zresetowania urządzenia DSP-W215 zostaną na nim przywrócone domyślne ustawienia fabryczne. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund przycisk WPS, aż zaświeci się czerwona dioda LED stanu.

Rank: 1.5