Jak skonfigurować sieć bezprzewodową GO-DSL-N150?

Krok 1. Wpisz adres IP routera w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP to 192.168.1.1)

Krok 2. Zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła (domyślna nazwa użytkownika: admin, domyślne hasło: admin)

Krok 3. Z górnej listy zakładek wybierze Interface Setup, a następnie poniżej na pomarańczowym pasku wybierz opcję Wireless.

Na wyświetlonej stronie dokonaj odpowiednich ustawień sieci WIFI.
123

Pole SSID wypełnij wpisując nazwę sieci WIFI (dowolna nazwa).
Opcję Use WPS zmień na No.
W polu Authentication Type wybierz opcję WPA-PSK/WPA2-PSK.
W polu Pre-Shared Key wpisz hasło do swojej sieci WIFI (dowolne hasło o minimalnej ilości 8 znaków bez polskich liter np.: ą,ę,ź).

Pozostałe ustawienia na stronie pozostaw domyślne.

Zapisz ustawienia przyciskiem SAVE na dole strony.
Po zapisaniu ustawień na urządzeniach wyposażonych w karty bezprzewodowe powinna pojawić się nazwa sieci WIFI wprowadzona w polu SSID.

 

Rank: 1.5