Jak skonfigurować połączenie Internetowe GO-DSL-N150?

Krok 1. Wpisz adres IP routera w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP to 192.168.1.1)

Krok 2. Zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła (domyślna nazwa użytkownika: admin, domyślne hasło: admin)

Krok 3. Z górnej listy zakładek wybierz zakładkę Interface Setup (wyświetli się następująca Strona)

123

Na powyższej stronie dokonaj ustawień połączenia Internetowego zgodnych z wymaganiami twojego dostawcy usług internetowych.

Od swojego dostawcy powinieneś uzyskać następujące parametry połączenia:

VPI,VCI, Nazwę użytkownika, Hasło, Enkapsulacja.

Jeśli posiadasz już te parametry wprowadź je w odpowiednie pola: VPI, VCI, Username, Password, Encapsulation.

Pozostałe ustawienia na stronie pozostaw domyślne.

Pamiętaj że tylko poprawnie wprowadzone ustawienia podane przez dostawcę usług pozwolą na prawidłową synchronizacje połączenia ADSL.

Jeśli połączenie pomimo poprawnie wprowadzonych ustawień nie zostało nawiązane, sprawdź czy nie popełniłeś błędu przy wprowadzaniu ustawień w pola User name i Password (Nazwa użytkowanika i hasło do połączenia z dostawcą usług), pamiętaj o zachowaniu poprawnej pisowni (duże, i małe znaki).

Po wprowadzeniu ustawień zapisze je wciskając przycisk SAVE na dole strony.

Rank: 1.5