Jak przekierować porty na urządzeniu DWR-932CP

Krok 1:

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną urządzenia, wpisując domyślny adres IP urządzenia 192.168.0.1 na komputerze połączonym do sieci WIFI twojego routera. Po wyświetleniu strony logowanie wprowadź nazwę użytkownika admin oraz hasło (domyślne hasło admin), i wciśnij przycisk Zaloguj się.

 

 

Krok 2:

Przejdź do zakładki UstawieniaàZapora Sieciowa-àPrzekierowanie portów.

 

Krok 3:

 

W celu utworzenia nowej reguły wciśnij przycisk Nowy Filtr (maksymalna liczba reguł to 15).

 

Krok 4:

 

W polach: Docelowy Adres IP, Protokół, Port Prywatny, Por Publiczny, wprowadź ustawienia zgodne z zamierzeniami tworzonej reguły. Zatwierdź regułę przyciskiem Zastosuj.

Poniższy przykład ma na celu jedynie pokazanie przykładowych ustawień.

 

 

 

 

Rank: 1.5